Pritisak u gumi

Da vam automobil bude hitar poput pume,
vozite AUTOBRANŠINE gume!

Najmanje dva puta mesečno kontrolišite pritisak u gumi. Neadekvatan pritisak u gumi može da izazove nenormalno, preterano habanje i oštećenje gume, a to zatim može da izazove pregrevanje gume, veću potrošnju goriva ili čak pucanje gume.

Pogledajte tabelu ispravnih pritisaka u gumi koju je objavio Continental

Pritisak u gumi

S5 Box